Konec razdelka.

Začetek razdelka: Vsebine:

Povezave

Na tej strani najdete nekaj uporabnih spletnih povezav o slovenski, dvojezični, med- in transkulturni literaturi, ki je v kakršnikoli obliki povezana z Avstrijo.

  • Slolit.at Spletni leksikon oz. portal slovenske literature na avstrijskem Koroškem
  • Textfeld Südost Platforma za literarno kritiko in kulturne vede iz srednje ter jugozahodne Evrope in o njih

 

Vodja projekta

Andreas Leben

Univ.-Prof. Mag. Dr. phil.

Merangasse 70/I
8010 Graz

Phone:+43 316 380 - 8234

Konec razdelka.

Začetek razdelka: Dodatne informacije:

Konec razdelka.