Konec razdelka.

Začetek razdelka: Vsebine:

Sodelovanja

Naslednji strokovnjaki so izrazili pripravljenost sodelovati s projektno skupino (po abecednem redu):

Vodja projekta

Andreas Leben

Univ.-Prof. Mag. Dr. phil.

Merangasse 70/I
8010 Graz

Phone:+43 316 380 - 8234

Konec razdelka.

Začetek razdelka: Dodatne informacije:

Konec razdelka.