Konec razdelka.

Začetek razdelka: Vsebine:

Objave

Monografije in zborniki:

Kohl, Felix Oliver/Köstler, Erwin/Leben, Andrej/Srienc, Dominik (2021): Überregional, mehrsprachig, vernetzt: Die Literatur der Kärntner SlowenInnen im Wandel. Wien: Praesens.

Koron, Alenka/Leben, Andrej (ur.) (2020): Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu. Ljubljana: Založba ZRC. (= Studia litteraria; 26)

Leben, Andreas/Koron, Alenka (ur., sodelovala Claudia Mayr-Veselinović) (2019): Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext. Tübingen: Narr Francke Attempto. (= Literarische Mehrsprachigkeit/Literary Multilingualism; 2)

Objave v zbornikih in periodikah:

Kohl, Felix Oliver (2022): "Die slowenische Gegenwartslyrik in Österreich – Mehrsprachigkeit zwischen Identitätskrisen und produktivem Potenzial", v: Poesiegalerie. URL: https://www.poesiegalerie.at/wordpress/2022/05/09/die-slowenische-gegenwartslyrik-in-oesterreich-mehrsprachigkeit-zwischen-identitaetskrisen-und-produktivem-potenzial/

Köstler, Erwin (2021): "Zur zweisprachigen literarischen Praxis der Kärntner Slowenen." V: Hölter, Achim / Teichgräber Stephan-Immanuel / Ferstl, Paul (ur.): Begegnungen zentraleuropäischer Literaturwissenschaft. Norbert Bachleitner zum 65. Geburtstag gewidmet. Berlin: Weidler. 181-199.

Srienc, Dominik/Köstler, Erwin (2020): “Spomin kot paradigma v slovensko-nemški literarni komunikaciji na Koroškem.” In: Šekli, Matej/Rezoničnik, Lidija, ur.: Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru. . Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 103-112. Prenesi zbornik kot PDF

Kohl, Felix Oliver (2020): “Večjezičnost v slovenskih proznih besedilih koroškoslovenskih avtorjev.” In: Šekli, Matej/Rezoničnik, Lidija, ur.: Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 93-102. Prenesi zbornik kot PDF

Köstler, Erwin (2020): “Kraji memorije koroških Slovencev in njihov pomen za slovensko-nemško literarno interakcijo.”In: Šekli, Matej/Rezoničnik, Lidija, ur.: Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 83-91. Prenesi zbornik kot PDF

Leben, Andrej (2020): “Književnost Slovencev na avstrijskem Koroškem in Štajerskem v luči večjezičnosti.” In: Šekli, Matej/Rezoničnik, Lidija, ur.: Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 73-81. Prenesi zbornik kot PDF

Kohl, Felix Oliver (2019): "Der biographische Interaktionsraum der Kärntner Slowen_innen." In: Leben, Andreas/Koron, Alenka (ur., sodelovala Claudia Mayr-Veselinović): Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext. Tübingen: Narr Francke Attempto. (= Literarische Mehrsprachigkeit/Literary Multilingualism; 2). 111-125.

Srienc, Dominik (2019): "Wie produziere ich als slowenischer Autor in Kärnten 2.0? Zum literarischen Selbstverständnis neuerer Kärntner slowenischer Literatur im Spannungsfeld zwischen Mehrsprachigkeit und Innovation." In: Leben, Andreas/Koron, Alenka (ur., sodelovala Claudia Mayr-Veselinović): Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext. Tübingen: Narr Francke Attempto. (= Literarische Mehrsprachigkeit/Literary Multilingualism; 2). 97-110.

Köstler, Erwin (2019): "Institutionen, Akteure, Modelle. Das Kärntner zwei-sprachige literarische Feld als Anziehungspunkt für deutschsprachige Autor_innen." In: Leben, Andreas/Koron, Alenka (ur., sodelovala Claudia Mayr-Veselinović): Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext. Tübingen: Narr Francke Attempto. (= Literarische Mehrsprachigkeit/Literary Multilingualism; 2). 79-96.

Leben, Andrej (2019): "Zum Modell und Begriffsfeld des überregionalen literarischen Interaktionsraums (ausgehend von der Literatur der Kärntner Slowen_innen)." In: ders./Koron, Alenka (ur., sodelovala Claudia Mayr-Veselinović): Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext. Tübingen: Narr Francke Attempto. (= Literarische Mehrsprachigkeit/Literary Multilingualism; 2). 63-77.

Köstler, Erwin/Leben, Andrej (2018): "Metodološki pogledi na nadregionalni interakcijski prostor sodobne slovenske literature v Avstriji." In: Šter, Katarina/Karer Žagar, Mojca (ur.): Historični seminar 13. Ljubljana. Založba ZRC, ZRC SAZU. 137-154. Prenesi kot PDF

Leben, Andrej (2017): "Jeziki, žanri in prostori literature avstrijskih slovenskih avtorjev." V: Kleindienst, Katja (ur.): O slovenski književnosti v Italiji in Avstriji. Ljubljana: Slovenska matica. 64–74.

Leben, Andrej/Srienc, Dominik (2017): "Novi mediji v sodobni literarni praksi koroških Slovencev", v: Slavistična revija 65/1, 65–80. Prenesi kot PDF

Köstler, Erwin/Leben, Andrej (2016): "Dvojezična literarna praksa koroških Slovencev po ukinitvi "mladja" (1991) in njena pozicija v nadregionalnem prostoru literarne interakcije." V: Destovnik, Irena (ur.): Koroški koledar 2017. Celovec: Drava. 148–158. Prenesi kot PDF

 

Drugi pišejo o nas:

Vita Žerjal Pavlin (2021): "Primerjalno o literarni večjezičnosti v slovenskem in avstrijskem kontekstu", v: Primerjalna književnost. 44/3, 215-222.

Detela, Lev (2021): Reprezentativna monografia o literaturi koroških Slovenk in Slovencev.

Jurić Pahor, Marija (2021): Nobene »manjšinske literature« več. V: Primorski dnevnik. 11.07.2021

Milovanović, Natalija (2021): Simbolna umestitev slovenske poezije: nadregionalno?. V: Radio Študent. 20.06.2021 URL: https://radiostudent.si/kultura/destilator/simbolna-umestitev-slovenske-poezije-nadregionalno

Wakounig, Bojan (2021): Literatura koroških Slovencev se spreminja. In ni več samo slovenska. Niti samo koroška. V: Novice. 23.05.2021

Ogris, Horst (2021): O vrlinah koroške slovenske literature na prepihu. V: Nedelja. 18.04.2021

Grobner, Cornelia (2021): Minderheitenliteratur hat als Etikett ausgedient. V: Die Presse. 10.04.2021

Waldner-Petutschnig, Karin (2021): Kärntner Slowenische Literatur. Die Themen ändern sich, die Sprache bleibt. V: Kleine Zeitung. 01.03.2021

Koron, Alenka (2020): Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem prostoru. (videoposnetek) URL: https://www.youtube.com/watch?v=pyn1LPPd3O4 [02.12.2020]

Zlobec, Marijan (2020): Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem prostoru. URL: https://marijanzlobec.wordpress.com/2020/06/17/literarna-vecjezicnost-v-slovenskem-in-avstrijskem-kontekstu/ [02.12.2020]

Eklaude, Dagmar (2018): "Aufgelesen", v: Unizeit 2018/2, 14–15. Prenesi kot PDF

Posch, Ronald (2016): "Besonderer literarischer Aktionsraum", v: Die Presse; 28. 5. 2016, 32. Prenesi kot PDF

Vodja projekta

Andreas Leben

Univ.-Prof. Mag. Dr. phil.

Merangasse 70/I
8010 Graz

Phone:+43 316 380 - 8234

Konec razdelka.

Začetek razdelka: Dodatne informacije:

Konec razdelka.